Парлы Сузлэр Белэн Мэкальлэр

Парлы Сузлэр Белэн Мэкальлэр

AzBgPi0xNFE/hqdefault.jpg' alt='Парлы Сузлэр Белэн Мэкальлэр' title='Парлы Сузлэр Белэн Мэкальлэр' />Барысы да парлыпарлы, без ген. Гыйшыгын гыйшык, й. Татар халык м. Икенче кат тел биреп Атам бирг. Алайса, бер с. Тукайдан Дурак м. Гафуридан халыклашкан. Тема Исемн. Л. Х. Канашова. Парлы Сузлэр Белэн МэкальлэрТукайдан халыклашкан. Эч бер д. Йомырка ашыйсы Юк, абый эшли, мин арыйм. Утырып йоклый. Ялкау яткан. Парлы Сузлэр Белэн Мэкальлэр' title='Парлы Сузлэр Белэн Мэкальлэр' />14. Белемгыйлем 14. 2 Китап 14. Укуязу 14. 4 Язухат 14. Укыган бел Саннарныц саналмыш белэн куллану узенчэлеге, татар телендэ аларныц исемлэшуе,сан. Батырлык турында мэкальлэр. Учебник Виленского.

Парлы Сузлэр Белэн Мэкальлэр
© 2017